IT Solutions B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Bij veel organisaties is veiligheid één van de eerste prioriteiten. Helaas gebeurd dit nog vaak op papier.
De module werkvergunning van JPB IT Solutions zorgt ervoor dat het hele werkvergunning proces wordt gedigitaliseerd, gestructureerd en efficiënter wordt gemaakt.

Het ontwerp van de module werkvergunning heeft expliciet rekening gehouden met het ontzorgen en ontlasten van uw medewerkers. De module legt namelijk zoveel mogelijk verantwoordelijkheid neer bij de aanvrager, zij die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Omdat de aanvrager (dit kunnen zowel interne medewerkers zijn, als medewerkers van externe bedrijven) goed op de hoogte is van zijn eigen veiligheidsvoorschriften en werkzaamheden, is het ook logisch dat hij goed nadenkt over mogelijke gevaren. De aanvrager is bij uitstek geschikt om de eerste aanzet te geven voor het invullen van de werkvergunning.

De module is volledig web-based. De aanvrager kan via internet aanmelden om toegang te krijgen. U autoriseert de aanvrager hier toe.

 

Hoe werkt het?

Iedere aanvraag wordt via de online portaal ingediend.
De aanvrager beschrijft:

  • Welke werkzaamheden hij gaat uitvoeren;
  • Op welke locatie;
  • Welke maatregelen hij treft om de werkzaamheden veilig uit te voeren;
  • Welke gereedschappen hij meeneemt.

Wanneer de aanvraag is ingediend, wordt de verantwoordelijke van uw organisatie op de hoogte gesteld via e-mail.
Hij zal de vergunningsaanvraag beoordelen. Als deze niet volledig is zal de vergunningaanvraag retour worden gestuurd, met aanvullende informatie over wat nog moet worden ingevuld.

Nadat de werkvergunning volledig is goedgekeurd, wordt deze geautoriseerd met een digitale handtekening.
Het systeem zal in een logboek bijhouden welke personen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de werkvergunning. Zodra de werkvergunning definitief geautoriseerd wordt uitgeprint, dient de werkvergunning zichtbaar te zijn op de locatie. Op de werkvergunning zal ook uw huisreglement kom te staan.

Functionaliteit 

  • Web based (werkt op elk apparaat)
  • Logboek
  • TRA 
  • Flexibel naar uw wensen in te richten (rechten en rollen)
  • Lagere foutgevoeligheid
  • Maak templates en pas deze aan voor specifieke werkzaamheden / klussen

© JPB Groep B.V. 2023